× HOME Hakkımızda Ürünler Defne Yaprağı Haberler Videolar Foto Galeri İnsan Kaynakları Sertifikalar Markalar İletişim

SERVICES


 
 
 
 
 
 

Our company is an organization serving in the quality and engineering sector.!

 
 
 
 Consultancy

Consultancy

 

Consultancy Although we have a basic knowledge of certain subjects, sometimes we need to consult someone...

more »
 
EN 17024 Personnel Certification

EN 17024 Personnel Certification

 

Our world is globalizing day by day, which creates the need for certain common criteria and references,...

more »
 
EN 17020 Inspection Services

EN 17020 Inspection Services

 

ISO 17020 is an international standard defined as "general activity criteria for inspection service organizations"....

more »
 
Non-Destructive Testing

Non-Destructive Testing

 

Non-destructive testing is one of the testing methods without damaging the material. With this method,...

more »
 
Third Party Surveillance

Third Party Surveillance

 

Third-party inspection is the inspection of products, production processes of products, number of products,...

more »
 
 
 
PHOTO GALLERY
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL
 
 
  Working hours

Weekdays: 08.45-18.00
Saturday: 08.45-16.00
  Contact Us

Erenler Mahallesi 1201 Sokak Meydan 54 A Blok 2.Kat No: 5/1 Daire: 41 MEYDAN 54 Yaşam ve Ticaret Merkezi Erenler / Sakarya

0 544 671 47 91

0 545 353 91 04 (Accounting)

0 264 5025486

Reference Quality Engineering

Our aim is to help you with our knowledge by prioritizing customer satisfaction with our expert staff and quality services.
 
 

ABOUT US

Reference quality, which serves in quality and engineering sector in Sakarya, started its activities on March, 16th 2017.

With our expert staff and quality service, experience and knowledge to ensure sustainable growth with our customers by providing quality and timely service to the customer within the framework of commitment to independence and impartiality, we offer non-destructive inspection and supervision services in industrial plants, pipelines, hydroelectric, thermal, wind and combined power plants in the structural steel sectors.

 
more
 
 
 
 
Reference Quality Engineering
 
all videos »
 
 
PQR Test Sakarya
 

PQR testing is generally used by businesses to comply with EN 1090, ISO 3834, etc. It is a kind of test that he does to validate the welding methods to get the documents.You can apply to Reference...

 
more »
EN 1090 Sakarya
 

The EN 1090 standard is a necessary standard for CE certification in steel construction materials. Compliance with the EN 1090 standard in steel construction materials came on 1 July 2014 and has been...

 
more »
15085-2 Sakarya
 

Reference Engineering, which provides certification and consultancy services in Sakarya, helps you in all matters related to 15085-2 procedures.As Reference Quality Engineering, the address of...

 
more »
ISO Consulting Sakarya
 

If you are looking for a reliable company in Sakarya for ISO consultancy, your address is Reference Engineering.Reference Engineering, serving in Sakarya, provides answers to all your ISO-related...

 
more »
FUK Certificate Sakarya
 

You can choose Reference Quality Engineering in Sakarya for the FUK certificate, which is one of the most valid and important ISO quality certificates.Reference Engineering, which provides welder...

 
more »
ISO 9001 Sakarya
 

If you are looking for a company in Sakarya for SO 9001 certification, then Reference Engineering is the company you are looking for.Reference Engineering provides you with reliable certification...

 
more »

|

×

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA FORMU
(AYDINLANMA METNİ)
Reference Quality Engineering'ne aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.Reference Quality Engineering, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve 3. kişilerin dikkatine sunar.

Veri Sorumlusu :Reference Quality Engineering
Arabacıalanı, Şht. Mehmet Karabaşoğlu Cd. No:16 D:2, 54050 Serdivan/Sakarya
MERSİS NO:
TELEFON:
SMS izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; …. Yazıp ….. SMS gönderebilirsiniz.
E-mail ve arama izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; info@atillaece.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

Bu belgeyi onaylamakla, Name, Surname, adresiniz, Phone, kimlik numaranız, doğum tarihiniz, Email, cinsiyet bilginiz, görüşme kayıtlarınız dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verilerinizin Rem-Ley İnşaat Taahhüt Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Reference Quality Engineering”) tarafından size çeşitli indirimler veya başkaca menfaatler sunan veya sunabilecek olan promosyon ve kampanyalar, müşteri memnuniyetinizi sağlamak, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirmek, size uygun hizmet anlayışı, avantaj ve kampanyalar yaratmak,  size özel reklam, satış, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek ve diğer size özel hizmetleri sunmak, müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın alma alışkanlıkları, Reference Quality Engineering grup ve iştiraklerinin satışları ve müşteri profilleri gibi konularda yapılacak araştırmalar, anketler, size kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir hizmeti deneyimi sunabilmek, Reference Quality Engineering grup ve iştiraklerinin hizmetleri hakkında izniniz kapsamında kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj(MMS), elektronik posta, çağrı merkezi, whatsapp, telegram ve benzeri uygulamalar üzerinden ticari elektronik ileti olarak sizi bilgilendirmek ve başkaca, pazarlama iletişimleri ve bunlar size sunulan veya sunulacak tüm hizmet ve fırsatlardan yararlanabilmeniz amacıyla satış ofislerinde ve İnternet sitesi üzerinden doldurulacak formlar aracılığıyla veya doğrudan Reference Quality Engineering personeli tarafından sözlü veya yazılı olarak ya da elektronik ortamda toplanmasına, kaydedilmesine, düzenlenmesine, kategorize edilmesine, sınıflandırılmasına, saklanmasına, güncellenmesine, düzeltilmesine, kullanılmasına, analiz edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi ve bu amaçların sürdürülebilmesi için işlenmesine (birlikte “İşlenme” olarak alınacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktasınız.

Reference Quality Engineering ile paylaşılan kişisel veriler, Reference Quality Engineering gözetimi ve kontrolü altındadır. Reference Quality Engineering, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan ulusal teknik standartlara göre yapıldığını bilginize sunarız.

1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
İNTERNET SİTESİ internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerektiğinde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler İNTERNET SİTESİ yetkilisi dışında kimse tarafından görülemez.

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerimizin hakları:
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 KVKK 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yukarıda ve kanunda belirtilmiş olan haklarınızı kullanmak ile ilgili talep veya şikayetlerinizi, yukarıda belirtilen adrese yazılı olarak veya yine yukarıda belirtilmiş olan mail adresimize iletebilirsiniz. Şirketimize talebinizi belirtilen usullerde belirtmiş olduğunuz durumlarda, talep veya isteklerin niteliğine göre en geç 20 iş günü içinde sonuçlandıralacaktır.
 

 

 

 

Sizi Arayalım
×

Meeting request

You can use the form for your interview requests. We will reach you as soon as possible.